Marcin Maria Bogusławski
Katedra Filozofii Współczesnej UŁ
Marcin Maria Bogusławski
 
ur. 14 maja 1982 r. w Zduńskiej WoliSTYPENDIA, WYRÓŻNIENIA, NAGRODY

1998/1999 r. stypendysta Ministra Edukacji Narodowej. 

1999 r. laureat III miejsca Olimpiady Artystycznej w Sekcji
Muzyki [teza własna dotycząca wybranych problemów interpretacji głównych ról w Der Ring das Nibelungen Richarda Wagnera].

1999 r. nominowany do tytułu "Młody Zduńskowolanin Roku".

2007/2008 r. stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Uchwałą Senatu UŁ z dnia 1 grudnia 2008 r. odznaczony medalem ZA CHLUBNE STUDIA.

2013 r. II nagroda w kategorii Dorośli na ogólnopolskim konkursie 

Poza tym liczne nagrody literackie, a także listy gratulacyjne od Prezydenta Miasta Zduńska Wola i od Rektora UŁ.STUDIA I PRACA ZAWODOWA

2008 r. magisterium z filozofii: "Michela Foucaulta uzasadnienie metafizyki władzy".
 [Promotor: prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Matuszewski, recenzent: prof. zw. dr hab. Barbara Tuchańska 
(do pobrania w zakładce DOWNLOADS)].

16 czerwca 2016 r. - obrona publiczna rozprawy doktorskiej 
Humanistyka i jej przedmiot z perspektywy ontologii kulturowej

[Promotor: prof. zw. dr hab. Barbara Tuchańska, recenzenci:
prof. dr hab. Dorota Wolska (UWr), prof. dr hab. Paweł Pieniążek (UŁ)].

Od października 2008 zatrudniony w Katedrze Epistemologii i Filozofii Nauki UŁ na stanowisku asystenta. 
Od listopada 2013 r. pracuje w Katedrze Filozofii Współczesnej UŁ.


ZAINTERESOWANIA

Filozofia nauk humanistycznych i filozofia polityki, epistemologia, współczesna filozofia frankofońska, w tym filozofię nauki (Georges Canguilhem, Michel Serres, Isabelle Stengers, Bruno Latour), filozofia muzyki i tomizm.


PRZYNALEŻNOŚĆ I SPRAWOWANE FUNKCJE

Członek redakcji Internetowego Magazynu Filozoficznego HYBRIS [www.filozof.uni.lodz.pl/hybris]. 

Członek korespondent Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu, oddział Societa Internazionale Tomasso d'Aquino [http://ptta.pl/].
Od 2012 r. sekretarz Oddziału Łódzkiego  Polskiego Towarzystwa Filozoficznego.
 
Były członek Rady Instytutu Filozofii UŁ jako przedstawiciel pracowników niesamodzielnych.

Kierunkowy Pełnomocnik ds. Praktyk Zawodowych (od października 2010 r.).

Opiekun Koła Naukowego Okcydentalistów w roku akademickim 2013/2014.

Sekretarz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w 2014 r.

W latach 2007-2009 sekretarz Festiwalu Filozofii [http://festiwal.ph-f.org].

Od listopada 2015 współpracownik Nieco-Dziennika Etycznego [http://robila.overblog.com/2015/10/nieco-dziennik-etyczny-numer-3.html].
Tworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych