Marcin Maria Bogusławski
Katedra Filozofii Współczesnej UŁ

PUBLIKACJE

 
 I. KSIĄŻKI AUTORSKIE

Humanistyka z perspektywy ontologii kulturowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2018.

II. W PUBLIKACJACH DRUKOWANYCH

1.
"Egzystencjalizm Sartre'a a tomizm egzystencjalny", Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria, nr 14(2005),ss. 231-250.

2. "Tabu zezłomowane", Rita Baum, nr 10(2006), ss. 148-151.
3."Dramat jako żywioł prawdy Boga, człowieka i świata. Emmanuel Levinas a Hans Urs 
von Balthasar" (cz. I), kwartalnik literacko-filozoficzny [fo:pa], nr 6(2006), ss. 70-79. 

3a. "Dramat jako żywioł prawdy Boga, człowieka i świata. Emmanuel Levinas a Hans Urs von Balthasar" (cz. II), kwartalnik literacko-filozoficzny [fo:pa], nr 7(2006), ss. 54-60.

4. "Homo platonicus - wolny czy zniewolony? Bataille'owska de(kon)strukcja platońskiego mitu solarnego", Folia Philosophica, nr 19-20 (2007), ss. 169-200.

5. "Słoneczne dzieje bajeczne według Mistrza Raymonda Roussela", kwartalnik literacko-filozoficzny [fo:pa], nr 14(2008), ss. 54-57.

6. "Podmiot u Sartre'a i Canguilhema. Notatki", Forum Oświatowe, nr specjalny, 2008, ss. 213-223. 

7. "Wokół Nietzschego. Resume", [w:] B. Banasiak, P. Pieniążek (red.), M. Bogusławski (współpraca), Wokół Nietzschego (Nietzsche Seminarium, t. I), Adam Marszałek, Toruń 2009, ss. 315-320 (tekst również po niemiecku, angielsku i francusku). 

8. "Konsens a nauka. O dyskusji Schlicka z Neurathem i nie tylko", Annales Mariae Curie-Skłodowska, sectio I, vol. XXXV, z. 2, ss. 157-167.

9. "Homo sacer w świecie chaosu. Szkic o związkach Agambena z Nancym i Serres'em",
Analiza i Egzystencja nr 12(2010), ss. 203-223.

9a. "Homo sacer w świecie chaosu. Szkic o związkach Agambena z Nancym i Serres'em" [wersja zmieniona], [w:] M. Ratajczak et al. (red.), W sprawie Agambena. Konteksty krytyki, Wyd. Poznańskie, Poznań 2010, ss. 207-231.

10 "O niepokoju, jaki budzą heterotopie. Michel Foucault i tradycja nouveau roman. Zapiski", [w:] T. Sieczkowski, D. Misztal (red.), "Utopia - wczoraj i dziś", Adam Marszałek, Toruń 2010, ss. 245-254.

11. "Michel Serres. Filozofia (wobec) New Age", [w:] M. M. Bogusławski, A. Kucner, T. Sieczkowski (red.), "Filozofia: ogląd, namysł, krytyka?", Wyd. UWM, Olsztyn 2010,
ss. 195-209.

12. "Ekologia polityczna czy <umowa naturalna>, czyli co Bruno Latour i Michel Serres mają nam do powiedzenia o splocie polityki i natury?", Societas/Communitas nr 1(11)/2011, ss. 85- 105.

13. "Czy istnieje 'profesjonalny' i 'nieprofesjonalny' wymiar biografii? Rozważania na kanwie 'Opowieści autobiograficznej' Michała Głowińskiego. Refleksja rozpisana na dwa głosy", [w:]  M. Kafar (red.), 'Biografie naukowe. Perspektywa transdyscyplinarna', Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011, ss. 127-150. (tekst pisany z Moniką Modrzejewską-Świgulską).

14. "Czy potrzebujemy ontologicznej refleksji nad ciałem?", Prace Kulturoznawcze nr 14/2 (2012), ss. 55-68. 

15. "Do 'Professional' and 'Non-Professional' Dimensions of Biography Really Exist? Deliberations Based upon The Autobiographical Novel by Michał Głowiński: A reflection Written for Two Voices" (with Monika Modrzejewska-Świgulska), Scientific Biographies, M. Kafar (ed.), Wydawnictwo UŁ, Łódź 2013, ss. 139-164 (angielska wersja tekstu 13).

16. "Pieśni filozofii. Muzyka według Michela Serres'a" [w:] Festiwak Filozofii, tom VII, Filozofia i muzyka, E. Starzyńska-Kościuszko et al. (red.), Instytut Filozofii UWM w Olsztynie, Olsztyn 2015, ss. 133-146.

17. "Michel Foucault jako farmakon", Przegląd Socjologii Jakościowej, tom XII, nr 1. 

18. "Skriabin, prawosławie i ponowoczesność", [w:] "Skriabin. Mistyczna droga muzyki", J. Szerszenowicz (red.), Akademia Muzyczna w Łodzi, Łódź 2016, ss. 55-65.

19. "Do tańca i do różańca? O tym, dlaczego Habermasowska wizja komunikacji perspektyw religijnych i świeckich nie działa w Polsce", [w:] Granice sacrum. Wymiary religijności w myśli współczesnej, T. Sieczkowski, P. Grabarczyk (red.), Wydawnictwo UŁ, Łódź 2017, s. 49-66.

20. "Ida", "Pokłosie", historia - kilka uwag o uobecnianiu przeszłości, Humanistyka i Przyrodoznawstwo, nr 23(2017), s. 193-208.


II. W CZASOPISMACH INTERNETOWYCH:

1. "Bóg, religia i człowiek w myśli Pierre'a Teilharda de Chardin", Internetowy Magazyn Filozoficzny HYBRIS, nr 3.

2. "Na tropach Dumezila, czyli Foucault przez indoeuropejskie okulary", Podteksty,  
nr 2(8)/2007.

3. "Widma Ernsta Juengera. Trzy lektury krytyczne", Podteksty, nr 4(10)/2007. 

4. "Le monde, l'homme el la Divinite - Teilhard de Chardin versus Georges Bataille", Internetowy Magazyn Filozoficzny HYBRIS, nr 7. 

5. "Hume a teizm eksperymentalny - impresja", Internetowy Magazyn Filozoficzny HYBRIS, nr 10, ss. 83-104.7. "Po co gejowi normy?", Internetowy Magazyn Filozoifczny Hybris nr 25.

8. (NIE)autentyczność śmierci. Kilka słów o Richardzie Wagnerze, Art Kwadrat. Czasopismo Naukowe Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej w Łodzi, nr 1/2017.

9. Intorduction: Polish Philosophical Revisionist in Marxism [z Barbarą Tuchańską], Internetowy Magazyn Filozoficzny Hybris, nr 2(37)2017, ss. i-xv

RECENZJE * INTERWENCJE * RELACJE (wybór):

1.
Recenzja ksiązki Jerzego Kochana pt. "Wolność i interpelacja", Kultura i Edukacja, 
nr 1/2005, ss. 127-136. 

2. "Stanisław Brzozowski - filozof XXI wieku (rec. ksiązki P. Pieniążka "Brzozowski. Wokół kultury: inspiracje nietzscheańskie"')", Nowa Krytyka, nr 19/2006,  ss. 253-265.

3. "Rozum czy wiara? Szestowa problemy z nauką", Nowa Krytyka on-line.

4.  "(Bio)władza a sprawa polska - notatki na marginesach", Forum Myśli Wolnej
nr 30-31(2006-2007), ss. 60-69 [przedruk z Podteksty nr 3(5)/2006].

5. "Gra w rzeczy" [rec. książki M. Kwietniewskiej "Res. Studium transformacji pojęcia rzeczy od Hegla do dekonstrukcji filozoficznej], Studia Philosophica Wratislaviensia, 
v. 3/2010, ss. 231-236.

6. Recenzja książki "Filozofia - Edukacja Interaktywna. Metody-Środki-Scenariusze", A. Pobojewska (red.), Stentor, Warszawa 2012, Studia Philosophica Wratislaviensia.

7. "Prof. Obirek o Franciszku, dialogu i prymacie sumienia", Wolnomularz Polski nr 58, ss. 25-6.

8. Interwencja ws. tekstu Marka Rosiaka "EINTOPFGERICHT CZYLI EPISTEMO-ONTOLOGICZNA HERMENEUTYKA SOCJO-HISTORYCZNEGO CAŁOKSZTAŁTU" w Lectiones et Acroases Philosophicae (plik pdf do pobrania).


REDAGOWANE KSIĄŻKI I CZASOPISMA:

1
. "Nietzsche seminarium", tom 1: "Wokół Nietzschego", pod red. Bogdana Banasiaka i Pawła Pieniążka, przy współpracy Marcina Bogusławskiego, Adam Marszałek, Toruń 2009. 

2
. "Filozofia: ogląd, namysł, krytyka?", pod red. M. M. Bogusławskiego, A. Kucnera,
T. Sieczkowskiego, Wyd. UWM, Olsztyn 2010. [Książkę wraz z krótką informacją na temat Festiwalu Filozofii znaleźć można w internetowej księgarni PĘtlaCzasu.pl: http://www.petlaczasu.pl/filozofia-krytyka/b05093080].

3. 
Polish Philosophical Revisionist in Marxism, red. Barbara Tuchańska i Marcin M. Bogusławski, Internetowy Magazyn Filozoficzny HYBRIS nr 2(37)2017, grant NPRH, nr decyzji 0014/NPRH4/H3b/83/2016

Ponadto opublikowałem liczne omówienia prasy naukowej i społeczno-kulturalnej dla 
Witryny Czasopism  oraz garść wierszy

Pobierz pliki

KONFERENCJE, DEBATY, WYKŁADY PUBLICZNE,
AUDYCJE RADIOWE (WYBÓR)

1. "Czy Sartre był tomistą? Metafizyka między esse a essentia", Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Zlot Filozoficzny'06", Opole 2006. 

2. "Na tropach Dumezila, czyli Foucault przez indoeuropejskie okulary", Polskie Towarzystwo Filozoficzne, Łódź 2007.

3. "O niepokoju, jaki wywołuje królobójstwo. Michel Foucault a Alain Robbe-Grillet", Festiwal Filozofii, Międzygórze, 8-13.09.2008 r.

4."Homo scaer w świecie chaosu. O związkach Agambena z Nacym i Serres'em", Projekt Agamben (UAM) i Towarzystwo Filozoficzne, Łódź, 12 marca 2009 [nagraniedostępne pod adresem: 
http://www.agamben.pl/].

5. "Michel Serres. Filozofia (wobec) NewAge", Festiwal Filozofii, Olsztyn, 7-12 września 2009.

6. "Stan wyjątkowy.O filozofii Giorgio Agambena", debata z udziałem Szymona Wróbla, Jakuba Majmurka, Krystiana Szadkowskiego i Marcina Bogusławskiego, prowadzenie Wiktor Marzec, klub Krytyki Politycznej, Łódź, 10 grudnia 2009
[nagraniedostępne pod adresem: http://www.krytykapolityczna.pl/dmdocuments/lodz_agamben.wav].

7. "Biopolityka -pojęcie naukowo płodne czy hasło publicystyczne?", Konferencja Naukowa Perspektywy Biopolityki, UAM, 25-27 marca 2010.

8. "Co idea konsensu czyni z neopozytywizmem?", UMCS, 9-11 czerwca 2010.

9. "Historia a problemy współczesnej humanistyki", panel dyskusyjny z udziałem Ewy Domańskiej, Rafała Stobieckiego i Marcina Bogusławskiego, UŁ, Łódź, 3 marca 2011.

10. "Czy istnieje „profesjonalny” i „nieprofesjonalny” wymiar biografii? Rozważania na kanwie opowieści autobiograficznej Michała Głowińskiego. Refleksja rozpisana na dwa głosy" (wraz z Moniką Modrzejewską-Świgulską), "Biografie. Między "profesjonalnym" a "nieprofesjonalnym" wymiarem uprawiania humanistyki", UŁ, Łódź, 20 maja 2011.

11. Audycja Joanny Sikorzanki w rocznicę katastrofy smoleńskiej (wraz z D. Krakowiakiem i M. Mirowskim), Polskie Radio Łódź, 10 kwietnia 2011.

12. Audycja Joanny Sikorzanki poświęcona ponowoczesności i Zygmuntowi Baumanowi (wraz z A. Rostockim), Polskie Radio Łódź, 16 czerwca 2011.

13. "Przejście Północno-Zachodnie, czyli przestrzeń wg Michela Serres'a", II Ogólnopolska Interdyscyplinarna Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa Kulturowe Koncepcje Przestrzeni, UWr, 24 września 2011 r.

14. "Czy potrzebujemy ontologicznej refleksji nad ciałem?", Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Naruta (w) Granica(ch) Kultury", 18 listopada 2011 r..

15. "Nietzscheańska krytyka religii", Interdyscyplinarny Zespół Religioznawstwa UŁ,
15 marca 2012r. [referat poświęcony Nietzscheańskiej krytyce religii i jej recepcji u Gianniego Vattimo, drugi referent: prof. Krzysztof Matuszewski].

16. Panel dyskusyjny połączony z promocją wznowienia książki Krzysztofa Matuszewskiego Georges Bataille - inwokacje zatraty, Instytut Mikołowski, Mikołów,
30 listopada 2012 r. 

17. "Zakrzywienie przestrzeni: ciało, polityka, pamięć" [wraz z Tomaszem Lewandowskim], wykład towarzyszący wystawie Korespondencje, MS2, Łódź,
7 marca 2013.

18. "Kilka spojrzeń na transpłciowość. Płeć i tożsamość płciowa w różnych dyskursach", dyskusja wraz z Anną Grodzką, Marcinem Górskim i Jackiem Kochanowskim, prowadzenie Bartłomiej Przybylski, Świetlica Krytyki Politycznej, Łódź,
20 kwietnia 2013r. 

19. "Niespodziewany sojusz? Kazimierz Kelles-Krauz i Bruno Latour na temat "faktu", Konferencja Naukowa "Niepokorni - rekonstrukcje, konteksty, inspiracje. Polska radykalna filozofia społeczna przełomu XIX i XX wieku", Instytut Filozofii UŁ, Łódż, 25 maja 2013 r.

20. "Miłość", I Ogólnopolskie Spotkanie Osób Poliamorycznych, 28 września 2013 r.

21. Dlaczego osoby LGBT są "nienormalne" i "niemoralne"?, dyskusja w ramach organizowanego przez Fabrykę Równości Uniwersytetu Queer [wraz z dr Izabelą Desperak oraz Anną Jurek, moderacja Bartłomiej K. Przybylski], Łódź, 19 listopada 2013 r. 

22. Pieśni filozofii. Muzyka według Michela Serres'a, Festiwal Filozofii 7.0, Olsztyn, 4 września 2014 r.  

23. Śmierć, miłość i zbawienie. O Latającym Holendrze oraz Tristanie i Izoldzie Richarda Wagnera, Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Heleny Kretz, 16 lutego 2015 r.

24. Odzyskać normy. Michel Foucault jako farmakon, Pamiętać Foucaulta, Łódź, 16-17 grudnia 2014 r. 

25. Udział w dyskusji panelowej Studia filozoficzne - luksus czy niechciany problem?, Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi, 23 kwietnia 2015 r.28. Ida, Pokłosie, historia - kilka uwag o uobecnianiu przeszłości, X Polski Zjazd Filozoficzny, 17.09.2015 r. 

29. Udział w dyskusji panelowej Groźba republiki?, Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi, 21 kwietnia 2016 r. 

30. Dlaczego warto cenić problematyczność myślenia?, VII Łódzkie Warsztaty Filozoficzne, Łódź, 17.06.2016 r.

31. "Malarstwojako ujawnianie świętości (sens ikony), cielesny wyraz ekstazy, sens nawy jako okrętu płynącego ku Bogu oraz symboliczny sens cmentarza", Europejskie Dni Dziedzictwa, Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola, Zduńska Wola, 17 września 2016 r.  

32. "Jakiej krytyki potrzebuje opera?", DOSTĘna_TRANS_OPERA, Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ, Nowy Sącz, 30 września 2016 r. 

33. "Biblioteka Tomci Paluszkowskiej", Biblioteka w chmurze, czy chmury nad biblioteką? Konferencja naukowa BUŁ, Łódź, 6 czerwca 2017 r. 

ORGANIZACJA (WYBÓR)

1.Konferencja Sartre'owska, Łódź 2005.

2. Członek Biura Organizacyjnego i sekretarz "Festiwalu Filozofii", edycje 0-2. 

3. Wystawa "Ivan Pinkava/TNF", Cafe Foto Club 102, Łódź 2008 (wraz z Zuzanną Markiewicz).

4. Organizator i moderator pod auspicjami Koła Naukowego Filozofów dyskusji panelowej o książce Marii Kostyszak Spór z językiem, Łódź, 9 czerwca 2011 r.

PUBLICYSTYKA

1. Czy sumienie zagraża demokracji?

2. Wolność sumienia w świeckim państwie, Tygodnik Powszechny nr 36 (3400), s. 49.

3. Krótki zasięg polskiego Kościoła Tygodnik Internetowy Kontakt.

4. Liberalizm (nie)jest grzechem?, Pismo er, nr 9(34) 2014. 7. "Bez przymrużenia Oka", wywiad, Fakty i Mity 18(791), s. 17.


9. Islamofobia a "echo fundamentalnej jedności objawienia", Magazyn Kontakt, dwutygodnik internetowy, nr 149.


Tworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych